Uw organisatie bereikt 
sneller en eenvoudiger doelen
met het 
Wie verbindt wint Programma;
de mensgerichte aanpak

Goedgeest

Advies & Begeleiding

Versterken wat goed gaat, 

bouwen aan waar je meer van wilt 

en veranderen wat mis gaat


Wens je een soepel bedrijfsproces met loyale, doelgerichte, betrokken medewerkers en een plezierige, optimale samenwerking? 

Wil je onnodige kosten vermijden, doelen sneller halen,  buitengewoon tevreden clienten en ketenpartners, en een uitstekende reputatie? 


Om dit binnen jouw organisatie te realiseren is het Wie verbindt wint programma ontwikkeld.

Wil je

  • écht met jouw hele organisatie aan de slag;
  • veranderen naar een mensgerichte cultuur met een gezond bedrijfsresultaat;
  • begrijpen hoe groepsgedrag ontstaat;
  • tools in handen krijgen om groepsgedrag in de gewenste richting te sturen;

dan gaan wij graag met jou in gesprek!

 
wij - zij denken, cultuurproblematiek, wantrouwen, frustratie, hoge werkdruk, conflicten
 

Van briesen naar bruisen en van sputteren naar spetteren!

Jouw organisatie begeleiden wij bij het verleggen van de aandacht naar mensen en halen samen met jullie de gedeelde belangen naar boven.
Door vanuit gedeelde belangen te werken ontstaat er verbinding en gaan mensen doelgericht aan het werk omdat zij ervaren dat ze van betekenis zijn. 

Hierdoor krijgen jouw medewerkers, en de mensen die werkzaam zijn bij jouw ketenpartners, plezier in hun werk en zijn vol energie. 

Het ziekteverzuim daalt, kennis en ervaring blijft veel meer binnen jouw organisatie en de kosten worden lager.

Organisaties die zich richten op verbinden zullen winnen; wie verbindt wint!

 

Hoe doen we dat?

Met het unieke Wie verbindt wint Programma dat gericht is op: het ontdekken, ontwikkelen en versterken van sterke kanten van uw medewerkers;


het intensiveren van samenwerking vanuit gedeelde belangen om gezamenlijke doelen te bereiken;


het creëren van een sterke focus op doelen stellen en behalen;


buitengewone tevredenheid bij uw belanghebbenden;


optimale samenwerking met uw ketenpartijen;


soepele en effectieve inrichting van uw bedrijfsprocessen.

Sneller dan vaak gedacht:


 

weet u welke obstakels voor verandering er nu binnen uw organisatie zijn en weet u hoe u deze weg kunt nemen;


zijn de gezamenlijke doelen vastgesteld en weet ieder welke bijdrage hij/zij aan het realiseren daarvan levert;


voelen mensen zich uitgenodigd om hun sterke kanten in te zetten en worden ieders sterke kanten benut;


zijn de onnodige en/of frustrerende zaken in de bedrijfsprocessen bekend en is een effectief bedrijfsproces ontworpen;


is er een plezierige en optimale samenwerking met uw ketenpartners / belanghebbende derden vanuit gedeelde belangen


kan het nieuwe effectieve bedrijfsproces in een pilot getest.


 

Resultaat

✔︎  trotse, betrokken en doelgerichte medewerkers

✔︎  soepel en effectief bedrijfsproces

✔︎  kostenefficiënte organisatie

✔︎  doelen worden sneller gehaald

✔︎  een uitstekende reputatie

mensgerichte organisatie, rijnlands model

Neem contact met ons op, wanneer u ....

behoefte heeft aan ondersteuning bij uw organisatie veranderingen


ziet dat er binnen uw organisatie hoge kosten worden gemaakt en/of er geen groei plaatsvindt


het zelforganiserend vermogen binnen uw organisatie wil vergroten


er binnen uw organisatie een "wij-zij" cultuur bestaat die de organisatie en belanghebbenden niet dient


behoefte heeft aan een sparringpartner om de koers van uw organisatie te bepalen


behoefte heeft aan mensgericht interim management

 
 
Aandacht voor mensen

Versterken wat goed gaat, bouwen aan waar je meer van wilt en veranderen wat mis gaat


Teambuilding
SamenwerkenBruisen en Spetteren!


Voor organisaties die willen groeien in 

sterke kanten herkennen en ontwikkelen, de best mogelijke resultaten met elkaar halen, inspirerend samenwerken, verbinding, relativering en vertrouwen.


Doelen stellen
en behalen


Jullie beste jaar ooit!


Voor organisaties die willen groeien in 

doelgerichtheid, effectiviteit, waarde toevoegen en de best mogelijke resultaten met elkaar halen. 


Processen
optimalseren


Alles in één keer goed!


Voor organisaties die willen groeien in 

effectiviteit, waarde toevoegen, samenwerken, voortdurend leren en de best mogelijke resultaten met elkaar halen.


De modules helpen bij het laten slagen van organisatie veranderingen / transformatie en zijn van toegevoegde waarde bij een Change Management Programma.

 

Kennismaken met

Goedgeest

Marijke Kattenberg-Toet

Oprichter

foto: Jetty Roedema

In een leidinggevende positie, 2 echelons onder de Raad van Bestuur, besefte ik op een dag dat de bank was veranderd en dat ik was veranderd.


Ik nam ontslag, startte Goedgeest en ging aan de slag met dat wat mij het meest interesseert: mensen. En dan vooral met wat hen beweegt. Mensen zijn zulke mooie en fascinerende wezens!


Vanuit Goedgeest ben ik sindsdien elke dag bezig met wat voor mij belangrijk is: mensen laten ervaren dat zij van betekenis zijn en de kracht van gedeelde belangen inzetten om onze omgevingswereld mooier en fijner te maken. Gedeelde belangen zorgen voor verbinding. En wie verbindt, wint!


Waarom?

Steeds weer had ik gezien dat veel problemen worden veroorzaakt doordat mensen zich niet gezien en gehoord voelen.

We willen gewoonweg allemaal van betekenis zijn. Als we dat niet ervaren, gaan we briesen, sputteren of, erger nog, we vervallen in onverschilligheid.


Hoe verander je dat?

In mijn corporate jaren ontdekte ik niet alleen dat patroon, maar ook de sleutel om het te veranderen. Die vatte ik samen als CIA.


Geef mensen binnen en buiten de organisatie Controle, Inclusie en Affectie.

Geef hen controle over hun werk, laat hen ervaren dat ze erbij horen en zorg ervoor dat ze voelen en weten dat ze ertoe doen.

Dan wordt het mogelijk om veel problemen op te lossen en nieuwe stroefheid in de organisatie te voorkomen.


Mijn doel is altijd om een organisatie verder te helpen in de ontwikkeling naar een mensgerichte cultuur en begeleiding te bieden bij het creëren van een soepel bedrijfsproces.


Hierdoor vermijd je onnodige kosten, haal je jouw doelen sneller en heb je een uitstekende reputatie.

"Wie verbindt wint!"

Change Master, Interim-Manager, Trainer, Mediator

Change Master Change Unlimited! NCD Academy, HBO+ Opleiding MfN erkend Mediator, NLP Practitioner, Beelddenk-coach Ik Leer Anders, Criterium gericht coachen 

Ervaring als begeleider van organisatorische wijzigingen en nieuwe procesinrichtingen (LEAN), interim-manager, ontwikkelaar van workshops, trainer.

Inspirerend, energiek, mensgericht,  dialoog gericht, verbondenheid gedreven


de partners achter

Goedgeest

Alberty Kattenberg

Bedrijfsstructuur, Juridisch & Mediation

"Tijdens de vaart schikt zich de lading"Onderhandelaar, Directie- en Organisatieadviseur

Bedrijfsrecht in Leiden

Ervaring als advocaat, bedrijfsjurist, secretaris/directeur, legal counsel

Resultaat gedreven, mensgericht, betrokken, vernieuwende denkerAngelique Voogt

Changemanagement & Business Processing

"Denken in mogelijkheden met passie"Trainer, Changemanager en Business Consultant

HEAO Bedrijfseconomie, HBO+ Onderwijs-kunde, Lean Six Sigma Black Belt, Professioneel Leidinggeven

Ervaring als docent economie, ontwikkelaar en gever van trainingen, begeleiding van business- en procesinrichtingen, manager & coach

Nuchter, mensgericht, energiek, daadkrachtig, resultaat gedreven