Uw organisatie bereikt sneller doelen en 
wordt kostenefficiënter met behulp van het BL-ik programma gericht op 
uw mensen, uw klanten, uw bedrijfsprocessen en uw ketenpartijen 

Goedgeest

Advies & Begeleiding

 

Vermijd hoge kosten en realiseer échte groei

Wenst u een soepel bedrijfsproces met medewerkers die trots, betrokken en doelgericht zijn waardoor onnodige kosten worden vermeden, uw doelen sneller worden gehaald en uw reputatie uitstekend is?


Met ons unieke mensversterkende BL-ik programma begeleiden wij uw organisatie in korte tijd naar een nieuwe situatie waarin mensen vanuit plezier en verbinding met elkaar samenwerken met een continue kwaliteitsverhoging van binnen uit om het meest optimale resultaat te behalen.  

 

Binnen onze maatschappij bestaat een grote prestatiedruk en neemt het "wij-zij denken" steeds sterker toe.

Conflicten, cultuurverschil problematiek, frustratie, wantrouwen, te hoge werkdruk zijn binnen veel organisaties zichtbaar. 

wij - zij denken, cultuurproblematiek, wantrouwen, frustratie, hoge werkdruk, conflicten

Het resultaat is stagnatie, uitval van mensen en onnodig hoge kosten. 


Dat kan (en moet) in ieders belang anders!

 

Ons doel is altijd om het resultaat van opdrachtgevers (verder) te vergroten en de hele organisatie binnen korte tijd naar het nieuwe model waar welzijn van mensen (medewerkers en belanghebbenden) voorop staat te leiden.


Dat doen we door aandacht te geven aan mensen en aandacht te hebben voor mensen binnen en buiten uw organisatie. Uw medewerkers doen met meer plezier én met meer resultaat hun werk. Uw klanten zijn buitengewoon tevreden en uw ketenpartners zijn samenwerkingspartners.

 

Hoe doen we dat?

Met het unieke BL-ik Programma dat gericht is op: 

 het ontdekken, ontwikkelen en versterken van sterke kanten van uw medewerkers;

het intensiveren van samenwerking om gezamenlijke doelen te bereiken;

het creëren van een sterke focus op doelen stellen en behalen;

buitengewone tevredenheid bij uw belanghebbenden;

optimale samenwerking met uw ketenpartijen;

soepele en effectieve inrichting van uw bedrijfsprocessen.

Sterke kanten, LEAN, mensgericht, verbinding, zelfkennis, waarde toevoegen

Sneller dan vaak gedacht:

weet u welke obstakels voor verandering er nu binnen uw organisatie zijn en weet u hoe u deze weg kunt nemen;


zijn de gezamenlijke doelen vastgesteld en weet ieder welke bijdrage hij/zij aan het realiseren daarvan levert;


zijn medewerkers getraind in LEAN werkwijze en worden ieders sterke kanten benut;


is het nieuwe effectieve bedrijfsproces in een pilot getest;


zijn de onnodige en/of frustrerende zaken in de bedrijfsprocessen bekend en is een effectief bedrijfsproces ontworpen;


wordt gewerkt met het nieuwe bedrijfsproces.

 

Resultaat

✔︎  trotse, betrokken en doelgerichte medewerkers

✔︎  soepel en effectief bedrijfsproces

✔︎  kostenefficiënte organisatie

✔︎  doelen worden sneller gehaald

✔︎  een uitstekende reputatie

mensgerichte organisatie, rijnlands model

Neem contact met ons op, wanneer u ....

behoefte heeft aan ondersteuning bij uw organisatie veranderingen


ziet dat er binnen uw organisatie hoge kosten worden gemaakt en/of er geen groei plaatsvindt


het zelforganiserend vermogen binnen uw organisatie wil vergroten


er binnen uw organisatie een "wij-zij" cultuur bestaat die de organisatie en belanghebbenden niet dient


behoefte heeft aan een sparringpartner om de koers van uw organisatie te bepalen


behoefte heeft aan een mensgerichte interim-manager om uw organisatie verandering te begeleiden

 
 

De BL-ik Modules

Aandacht voor mensen

Teambuilding Samenwerken


Bruisen en Spetteren!


Voor organisaties die willen groeien in 

sterke kanten herkennen en ontwikkelen, de best mogelijke resultaten met elkaar halen, inspirerend samenwerken, verbinding, relativering en vertrouwen.

Doelen stellen
en behalen


Jullie beste jaar ooit!


Voor organisaties die willen groeien in 

doelgerichtheid, effectiviteit, waarde toevoegen en de best mogelijke resultaten met elkaar halen.

Processen
optimalseren


Alles in één keer goed!


Voor organisaties die willen groeien in 

effectiviteit, waarde toevoegen, samenwerken, voortdurend leren en de best mogelijke resultaten met elkaar halen.
 

Kennismaken met

Goedgeest

Marijke Kattenberg-Toet

Oprichter

foto: Jetty Roedema

"Moeiteloosheid is de weg (niet te verwarren met inspanningsloos)"


Change Master, Interim-Manager, Trainer, Mediator

Change Master Change Unlimited! NCD Academy, HBO+ Opleiding MfN erkend Mediator, NLP Practitioner, Beelddenk-coach Ik Leer Anders, Criterium gericht coachen 

Ervaring als begeleider van organisatorische wijzigingen en  nieuwe procesinrichtingen (LEAN), interim-manager, ontwikkelaar van teambuildingsworkshops, trainer.

 Inspirerend, energiek, mensgericht,  dialoog gericht, verbondenheid gedreven


de partners achter

Goedgeest

Alberty Kattenberg

Bedrijfsstructuur, Juridisch & Mediaton

"Tijdens de vaart schikt zich de lading"Onderhandelaar, Directie- en Organisatieadviseur

Bedrijfsrecht in Leiden

Ervaring als advocaat, bedrijfsjurist, secretaris/directeur, legal counsel

Resultaat gedreven, mensgericht, betrokken, vernieuwende denkerAngelique Voogt

Changemanagement & Business Processing

"Denken in mogelijkheden met passie"Trainer, Changemanager en Business Consultant

HEAO Bedrijfseconomie, HBO+ Onderwijs-kunde, Lean Six Sigma Black Belt, Professioneel Leidinggeven

Ervaring als docent economie, ontwikkelaar en gever van trainingen, begeleiding van business- en procesinrichtingen, manager & coach

Nuchter, mensgericht, energiek, daadkrachtig, resultaat gedreven