Uw organisatie bereikt 
sneller en eenvoudiger doelen
met het 
Wie verbindt wint Programma;
de mensgerichte aanpak

Goedgeest

Advies & Begeleiding

Wie verbindt wint Programma
Processen optimaliseren

Alles in één keer goed!

 

Bedrijfsprocessen kunnen een organisatie maken of breken. 

Een optimaal bedrijfsproces bestaat uitsluitend uit activiteiten die toegevoegde waarde hebben. Daarnaast wordt gestuurd op het verhogen van de kwaliteit; het reduceren van fouten en het continu focussen op wat beter kan.


De module Processen optimaliseren is een effectieve methode (LEAN) die ook eenvoudig toe te passen is binnen de bestaande auditcyclus. 


Specifiek voor procedures of processen met meerdere betrokkenen helpt deze module met het verbeteren van samenwerking, het voorkomen van verspilling, kennis- en bewustzijn vergroting, en het verhogen van (klant)waarde.


De module Processen optimaliseren is een waardevolle aanvulling op reguliere interne audits. Het betrekt in grote mate de deelnemers bij het totale bedrijfsproces en zorgt voor een gestructureerde aanpak van knelpunten. Het verschuift de focus van de audit van ‘controleren’ naar samen actief verbeteren. Het resultaat


Het resultaat is een soepel en effectief bedrijfsproces dat, met de laagst mogelijke kosten, er voor zorgt dat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd. 


Elke activiteit binnen het proces heeft toegevoegde waarde voor de klant. 


Mensen hebben plezier in hun werk, krijgen ruimte voor zelfontwikkeling en hebben grote kennis van de eigen bedrijfsprocessen en van de organisatie in zijn geheel.


Er is een hechte samenwerking met ketenpartners.


Er bestaat een cultuur waarin mensen zich betrokken voelen, eigenaarschap nemen en continu aandacht hebben voor het leveren van het best mogelijke resultaat. 


Er is een duidelijk inzicht in en overzicht van de verbeteracties naar quick wins op basis van de beschikbare middelen.