Uw organisatie bereikt sneller doelen en wordt kostenefficienter
 met behulp van het 
WIE VERBINDT WINT Programma gericht op
uw mensen, uw klanten, uw bedrijfsprocessen en uw ketenpartijen
WIE VERBINDT WINT

Goedgeest

Advies & Begeleiding

WIE VERBINDT WINT Programma

Module: Teambuilding / Optimale samenwerking 

 
Optimale samenwerking kan pas ontstaan wanneer je zicht hebt op jouw kwaliteiten en talenten én zicht hebt op de kwaliteiten en talenten van jouw collega's. 
De module teambuilding & optimale samenwerking biedt jou niet alleen dát, maar laat je ook verbondenheid ervaren met jouw collega's. Vanuit verbondenheid ontstaat optimale samenwerking.

Jullie gaan samen op zoek gaan naar drie belangrijke persoonlijke componenten; ieders drijfveer, sterke kanten en creatieve kracht.

Zo ontstaat voor ieder van jullie je eigen persoonlijke hedendaagse archetype. Een aantal archetypes ondersteunt elkaar en een aantal daagt elkaar uit. De rollen die jullie hebben binnen het team worden zichtbaar en ook -mogelijk tot dan toe- verborgen sterke kanten.

Met gezond zelfinzicht en oprechte verbinding is alles voor jullie aanwezig om met elkaar te excelleren!

De module teambuilding & optimale samenwerking kan ingezet worden bij vragen zoals: 


•  Welke sterke kanten heb ik, en kunnen wij inzetten?

•  Hoe inspireer ik anderen?

•  Wat staat mij/ons in de weg om optimaal  te functioneren? 

•  Welke belangen hebben wij, welke belangen delen wij?

•  Welk doel heb ik, welke doelen hebben wij?

 

Met het Wie verbindt wint Programma Teambuilding & Optimale samenwerking

worden de persoonlijke sterke kanten zichtbaar

worden de sterke kanten van het team zichtbaar

wordt ieders bijdrage aan het geheel zichtbaar

wordt optimale samenwerking vanuit verbinding en gedeelde belangen bevorderd


 

Resultaat

Ieder mens wil graag gezien worden. Vanuit het elkaar echt zien ontstaat een gevoel van verbondenheid. 


Verbinding ervaren maakt gelukkig en leidt tot het besef dat ieder van ons nodig is en dat jij ook nodig bent. Het levert je de energie om jouw kwaliteiten en talenten voluit te laten zien en in te zetten.