Uw organisatie bereikt 
sneller en eenvoudiger doelen
met het 
Wie verbindt wint Programma;
de mensgerichte aanpak

Goedgeest

Advies & Begeleiding

Wie verbindt wint Programma
Teambuilding / Optimale samenwerking 

Bruisen en spetteren!

 
Optimale samenwerking kan pas ontstaan wanneer je zicht hebt op jouw kwaliteiten en talenten én zicht hebt op de kwaliteiten en talenten van jouw collega's. 
De module teambuilding & optimale samenwerking biedt jou niet alleen dát, maar laat je ook verbondenheid ervaren met jouw collega's. Vanuit verbondenheid ontstaat optimale samenwerking.

Jullie gaan samen op zoek gaan naar drie belangrijke persoonlijke componenten; ieders drijfveer, sterke kanten en creatieve kracht.

Zo ontstaat voor ieder van jullie je eigen rol; de sterspeler die je op dit moment inzet. Een aantal rollen ondersteunt elkaar en een aantal daagt elkaar uit. De rollen die jullie hebben binnen het team worden dus zichtbaar en ook -mogelijk tot dan toe- verborgen sterke kanten.

Met gezond zelfinzicht en oprechte verbinding is alles voor jullie aanwezig om met elkaar te excelleren!

De module Bruisen en spetteren! kan ingezet worden bij vragen zoals: 


•  Welke sterke kanten heb ik, en kunnen wij inzetten?

•  Hoe inspireer ik anderen?

•  Wat staat mij/ons in de weg om optimaal  te functioneren? 

•  Welke belangen hebben wij, welke belangen delen wij?

•  Welk doel heb ik, welke doelen hebben wij?

 

Met het Wie verbindt wint Programma Bruisen en spetteren!

worden de persoonlijke sterke kanten zichtbaar

worden de sterke kanten van het team zichtbaar

wordt ieders bijdrage aan het geheel zichtbaar

wordt optimale samenwerking vanuit verbinding en gedeelde belangen bevorderd


 

Resultaat

De inzichten bieden jullie handvatten om jullie sterke kanten bewust in te zetten, lastige situaties in de gewenste richting te veranderen en een veelzijdigheid aan sterke kanten te ontwikkelen. 


Verbinding ervaren maakt gelukkig en leidt tot het besef dat ieder nodig is en dat jij ook nodig bent. Het levert je de energie om jouw kwaliteiten en talenten voluit te laten zien en in te zetten.