Uw organisatie bereikt sneller doelen en wordt kostenefficienter
 met behulp van het 
WIE VERBINDT WINT Programma gericht op
uw mensen, uw klanten, uw bedrijfsprocessen en uw ketenpartijen
WIE VERBINDT WINT

Goedgeest

Advies & Begeleiding

WIE VERBINDT WINT Programma

 

Het WIE VERBINDT WINT Programma  is een krachtige methode om verbeteringen binnen organisaties te faciliteren.


Met het WIE VERBINDT WINT Programma ontstaat een scherpe focus op de 3 gebieden die essentieel zijn voor verbeteringen die tot echte groei leiden en waarmee een succesvolle verandering tot stand komt.  


Centraal staat aandacht voor mensen; uw medewerkers, uw klanten, uw ketenpartijen. 

Weten en ervaren dat je gezien en gehoord wordt is voor ieder van ons belangrijk.  

Het maakt dat mensen zich verbonden voelen en leidt tot gelukkig zijn.  

Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten/belanghebbenden. 


Het WIE VERBINDT WINT kent 5 bouwstenen:

  1.  zelfkennis: sterke kanten ontdekken en ontwikkelen
  2. optimale team samenwerking
  3. leiderschap & verantwoordelijkheid 
  4. optimalisatie: alles in 1 keer goed
  5. verbeter naar beter
 

Voor:

organisaties die willen groeien in 

communiceren, motiveren, inspireren, samenwerking, verbinding, relativering, vertrouwen, sterke kanten herkennen en ontwikkelen, doelgerichtheid, effectiviteit, waarde toevoegen, voortdurend leren en de best mogelijke resultaten met elkaar halen.


Het resultaat van het volledige programma is dat binnen uw organisatie mensen vanuit plezier en verbinding met elkaar samenwerken met een continue kwaliteitsverhoging van binnen uit om het meest optimale resultaat te behalen.  

Het WIE VERBINDT WINTt Programma bestaat uit drie modules:

Teambuilding / optimaal samenwerken 

Processen optimaliseren

Doelen stellen en behalen


teambuilding /  samenwerking


processen
optimaliserendoelen stellen
en behalen