Uw organisatie bereikt 
sneller en eenvoudiger doelen
met het 
Wie verbindt wint Programma;
de mensgerichte aanpak

Goedgeest

Advies & Begeleiding

Goedgeest Organisatie veranderingen

Wie verbindt wint Programma

 

Het Wie verbindt wint Programma  is een krachtige methode om verbeteringen binnen organisaties te faciliteren.


Met het Wie verbindt wint Programma ontstaat een scherpe focus op de 3 gebieden die essentieel zijn voor verbeteringen die tot echte groei leiden en waarmee een succesvolle verandering tot stand komt.  


Centraal staat aandacht voor mensen; uw medewerkers, uw klanten, uw ketenpartijen. 

Weten en ervaren dat je gezien en gehoord wordt is voor ieder van ons belangrijk.  


We willen gewoonweg allemaal van betekenis zijn. 

Als we dat niet ervaren gaan we briesen, sputteren of, erger nog, we vervallen in onverschilligheid.


CIA is hierbij de sleutel; aandacht hebben voor mensen binnen en buiten de organisatie. 

Geef mensen CIA, Controle, Inclusie en Affectie. 

Geef hen controle over hun werk, laat hen ervaren dat ze erbij horen en zorg ervoor dat ze voelen en weten dat ze er toe doen.


Voor een goed functionerende CIA is een bestuur nodig dat kennis heeft van groepsgedrag. Gedrag van mensen is moeilijk grijpbaar. Om de “trigger” van bepaald groepsgedrag te kunnen begrijpen en dit gedrag in een gewenste richting te sturen is kennis van groepsgedrag nodig. 


Door slimme interventies kun je het groepsgedrag veranderen en gaan de medewerkers als vanzelf met meer plezier én met meer resultaat hun werk doen.

Als directie / bestuurder doe je tijdens het programma deze kennis op en krijg je dus de tools in handen om groepsgedrag te kunnen sturen.


Naast het begeleiden van verandering in groepsgedrag is er vaak meer nodig. 


Wellicht vragen uw medewerkers om hulp bij het stellen en behalen van doelen, willen zij ondersteuning bij het verwijderen van onnodige en frustrerende zaken uit het bedrijfsproces, of willen zij hun sterkte kanten ontwikkelen en vanuit verbinding met elkaar hun samenwerking optimaliseren.

 

Dit alles is onderdeel van het Wie verbindt wint programma.

 

Voor:

organisaties die willen groeien in 

communiceren, motiveren, inspireren, samenwerking, verbinding, relativering, vertrouwen, sterke kanten herkennen en ontwikkelen, doelgerichtheid, effectiviteit, waarde toevoegen, voortdurend leren en de best mogelijke resultaten met elkaar halen.

Het Wie verbindt wint Programma kent 5 bouwstenen:

1. zelfkennis: sterke kanten ontdekken en ontwikkelen 

2. optimale team samenwerking

3. leiderschap & verantwoordelijkheid  

4. optimalisatie: alles in 1 keer goed 

5. verbeter naar beter

 

Het resultaat

Een mensgerichte cultuur met een gezond bedrijfsresultaat.

Uw mensen werken vanuit plezier en verbinding met elkaar samen met een continue kwaliteitsverhoging van binnen uit om het meest optimale resultaat te behalen. 

Wie verbindt wint! mensgericht, toegevoegde waarde , mensgericht, organisatie verandering, Chance & Change

Mijn doel is altijd om een organisatie verder te helpen in de ontwikkeling naar een mensgerichte cultuur en begeleiding te bieden bij het creëren van een soepel bedrijfsproces met doelgerichte, betrokken medewerkers en een optimale, plezierige samenwerking. Niet alleen samenwerking binnen de organisatie maar ook het tot stand brengen van optimale samenwerking met belanghebbende derden. 

Hierdoor worden onnodige kosten vermeden, doelen sneller gehaald en is de reputatie uitstekend. 

 

Het Wie verbindt wint Programma bestaat uit drie modules:


teambuilding /  samenwerking


Bruisen en spetteren!


processen
optimaliseren


Alles in 1 keer goed!


doelen stellen
en behalen

Jullie beste jaar ooit!